Power Components B.V. streeft ernaar om je privacy te beschermen. In deze verklaring worden de stappen beschreven die wij ondernemen om je persoonsgegevens te beschermen wanneer je onze website bezoekt.

Daarnaast wordt ingegaan op de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doelstellingen waarvoor wij deze gegevens gebruiken en de keuzes die je hebt met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. In dit gedeelte wordt ook beschreven hoe wij je persoonsgegevens beschermen. Door onze website te bezoeken stem je in met het verzamelen van gegevens en de gebruiksmethoden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die Power Components over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met Power Components via .

Power Components zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent jou verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

De gegevens die wij verzamelen

Het gaat hier om gegevens die rechtstreeks van jou worden verkregen. In het algemeen kun je de website van Power Components bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Op bepaalde pagina’s vragen wij je om persoonsgegevens, zodat wij kunnen reageren op je (aan)vraag of sollicitatie. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:

  • Contactgegevens, zoals je naam, aanspreekvorm, e-mailadres, adres en telefoonnummer;
  • Gegevens waarmee onze websites worden aangepast en het gebruik van de websites wordt vereenvoudigd;
  • Informatieaanvragen over onze producten en services
  • Feedback van jou over onze websites en onze producten en services in het algemeen.

Je bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar als je dat niet doet, zijn wij mogelijk niet in staat om je de aangevraagde service te leveren.

Automatisch verzamelde gegevens

Wij verzamelen gegevens over je bezoeken aan onze sites, waaronder de pagina’s die je bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop je klikt, de materialen die je opent en andere acties die je onderneemt op de site van Power Components B.V. 

Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens, die door je browser worden verzonden naar elke website die je bezoekt, zoals je IP-adres (Internet Protocol), het type, de mogelijkheden en de taal van je browser, je besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop je toegang verkrijgt tot de sites, en de websites waarop je een koppeling naar onze sites hebt gebruikt. Wij koppelen deze gegevens niet aan je identiteit.

De wijze waarop wij deze gegevens gebruiken

Wij verzamelen gegevens die rechtstreeks van jou worden verkregen. Dit heeft betrekking op pagina’s waar wij om je persoonsgegevens vragen. Deze gegevens bestaan uit contactgegevens zoals je naam, email-adres en telefoonnummer.

De wijze waarop wij cookies gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat (computer, mobiele telefoon of tablet) worden opgeslagen wanneer je bepaalde websites bezoekt. De opgeslagen informatie in de cookies wordt verstuurd naar onze servers, waardoor gegevens uitgewisseld kunnen worden. Cookies kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt en worden onderverdeeld in verschillende soorten:

Functionele cookies

Deze zijn essentieel om de functionaliteit van de websites te optimaliseren.

Analytische cookies

Deze geven inzicht in het gebruik van de website. Hiermee kunnen we de websites blijven verbeteren. Dit heeft nauwelijks gevolg voor je privacy.

Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe vaak je de site bezoekt, het aantal bezoekers aan de site te registreren, het gebruik van onze site door bezoekers te bepalen en te analyseren (met inbegrip van de effectiviteit van on line advertenties), gegevens op te slaan die je opgeeft en om technische gegevens op te slaan die nuttig zijn voor je interacties met onze websites. Wij kunnen sessiecookies (cookies die worden verwijderd wanneer je browsersessie eindigt) gebruiken om je gebruikers-id en elementen van je gebruikersprofiel op te slaan, je navigatie op onze websites te vereenvoudigen en andere gegevens op te slaan die nuttig zijn om de sessie te beheren.

Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Door de meeste internetbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar je kunt de browserinstellingen wijzigen, zodat cookies worden geweigerd of een melding wordt weergegeven wanneer een cookie wordt opgeslagen op je computer. Als je cookies weigert, kun je mogelijk niet alle functies benutten van de website van Power Components B.V.

Toestemming Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Cookies accepteren

Als je onze website optimaal wilt gebruiken, is het noodzakelijk om onze cookies te accepteren. Dit gaat heel gemakkelijk. Bij het bezoeken van onze websites ontvang je een cookie melding die je kunt weigeren of accepteren.

Cookies verwijderen

Het is ook mogelijk om onze cookies te verwijderen. Hierdoor loop je wel het risico dat je onze website niet meer optimaal kunt gebruiken. Hoe je deze cookies verwijdert is afhankelijk van je browser.

Verstrekking van persoonsgegevens

Behalve zoals hierna wordt beschreven, worden persoonsgegevens die je aan Power Components B.V. verstrekt via onze website niet zonder jouw toestemming doorgegeven aan bedrijven buiten Power Components en dochterondernemingen of aangesloten bedrijven.

Verstrekking aan serviceproviders

Power Components BV werkt samen met andere bedrijven om services namens ons te leveren, zoals de hosting van websites, het verzenden van gegevens en het analyseren van websites. Wij verstrekken deze bedrijven alleen de elementen van je persoonsgegevens die zij nodig hebben om deze services te leveren. Deze bedrijven en hun werknemers zijn niet bevoegd om deze persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Verstrekking om andere redenen

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken als dit volgens de wet verplicht is of omdat wij in goed vertrouwen menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten of juridische acties waarmee wij worden geconfronteerd, om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, of in urgente gevallen om de persoonlijke veiligheid van personen te beschermen.

Veiligheid

Power Components B.V. streeft ernaar om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden bijvoorbeeld opgeslagen op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en zich bevinden in faciliteiten die eveneens beperkt toegankelijk zijn. Wanneer je informatie opvraagt die uniek is voor jou, gebruiken wij beveiligingstechnologieën die voldoen aan de industriële standaard, zoals het SSL-protocol (Secure Socket Layer), om deze informatie gecodeerd te verzenden via internet.

Je persoonsgegevens controleren

In bepaalde gevallen kun je persoonsgegevens die via onze website zijn verstrekt controleren en corrigeren door naar de pagina te gaan waarop je deze gegevens hebt ingevoerd. In alle gevallen kun je een verzoek indienen om persoonsgegevens die via onze website zijn verzameld te controleren en te corrigeren, of je kunt contact met ons opnemen en Power Components B.V. verzoeken deze gegevens niet langer te gebruiken. Mogelijk moeten wij stappen ondernemen om je identiteit vast te stellen, voordat wij je toegang bieden tot je persoonsgegevens. Je kunt ons helpen zorg te dragen voor de correctheid van je gegevens door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen van je postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

Koppelingen naar andere sites

Onze website kan koppelingen naar andere sites bevatten, zoals sites van Power Components B.V., distributeurs en resellers, professionele organisaties en overheidsinstanties, alsmede publicaties. Hoewel wij proberen alleen koppelingen te bieden naar sites die beschikken over dezelfde hoge normen en hetzelfde respect voor privacy als wij, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere sites.

Uitoefening van deze privacyverklaring

Als je vragen hebt over deze verklaring en de wijze waarop wij je persoonsgegevens gebruiken, kun je contact met ons opnemen: Power Components B.V. | E-mail: | Tel: +31 30 693 0262 (NL). Wij zullen zo snel mogelijk reageren op je verzoek en streven ernaar om een bevredigende oplossing te bereiken.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Power Components B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wanneer wij dit doen, wijzigen wij de datum ‘Laatst gewijzigd’ onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen je toestemming vragen voor alle wijzigingen aan deze privacyverklaring waarmee de wijze waarop je persoonsgegevens worden gebruikt of verstrekt, substantieel wordt uitgebreid op manieren die niet zijn gepubliceerd in deze privacyverklaring op het moment dat de gegevens werden verzameld.

Disclaimer

Power Components B.V. is gerechtigd de inhoud van het privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de websites is daarvoor afdoende.